Qui som?

L’Agrupament Escolta i Guia Pare Claret és una entitat sense ànim de lucre i de forma voluntària d’educació en el lleure.

Com a Escoltes i Guies, la nostra tasca educativa busca el respecte a la natura i a les persones, a interactuar amb el nostre entorn i conèixer-nos a nosaltres mateixos, entre moltes altres coses.

Utilitzem activitats de lleure per aprendre junts a treballar en equip i compartir, a ser crítics, a comprometre’ns amb el que fem…
La nostra manera de fer es despren del Mètode Escolta i Guia, el qual aposta per a tres pilars: Educació/Persona, País i Espiritualitat.
També, realitzem projectes per a potenciar la responsabilitat, la creativitat, el treball en equip i el servei als altres.
L’AEiG Pare Claret però, determinem els objectius pedagògics i la metodologia del nostre cau en elProjecte Educatiu d’Agrupament i en la Línia de Continuïtat, documents redactats pels propis caps, que desglossen el nostre mètode educatiu.

 

En aquests moments l’AEiG Pare Claret som uns seixanta nens i joves i uns vint caps que fem Cau cada dissabte de 16h a 19h de la tarda i marxem d’excursió cada mes i mig. També fem unscampaments a final de curs a la natura, on aprenem a conviure i disfrutem. Les infants i joves estan repartits per unitats per edats:- Els castors i les llúdrigues, de 6 a 8 anys.- Els llops i les daines, de 8 a 11 anys.- Els ràngers i les noies guia, de 11 a 14 anys.- Els pioners i les caravel·les, de 14 a 17 anys.- Els trucs, de 17 a 18 anys. Cadascuna de les unitats és guiada per aproximadament 4 o 5 caps, que treballen per educar els infants i les joves.

Tanmateix, els i les caps, formen part de l’Equip de Caps, format per a tots els caps del cau, que realitza projectes d’Agrupament i reunions setmanals, per a portar-los a terme. Les decisions que es prenen a l’Agrupament doncs, són concensuades de forma assemblearia en els diferents espais de treball dels caps.

Els i les caps formen també equips de treball (comissions), de diferents tasques que es realitzen a l’Agrupament:
– Comissió material: se’n ocupa de mantenir el material en bones condicions, realitza revisions periòdiques del material que té l’Agrupament i en compra de nou, si s’escau.
– Comissió barri: se’n ocupa de la relació amb el barri de Pont Major, establir comunicació amb l’Associació de Veïns i col·laborar amb el que calgui.
– Altres comissions: St Jordi, Barraca (on també hi col·laboren pares i mares), d’excursions d’Agrupament (formada per pares i mares), etc.

Els i les caps, es formen de manera continuada, per tal de realitzar millor la seva tasca. Entre altres formacions, realitzen la FoCa (Formació de caps – Monitor de lleure infantil i juvenil) i la Formiga (Director de lleure infantil i juvenil), a l’Escolta de Formació de Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya. També, es realitzen diferents jornades de formació en espais de treball del propi Agrupament.

Entre l’equip de caps, l’Equip d’Agrupament és el responsable de planificar, realitzar i avaluar els consells i consellets (reunions de caps), i també, de realitzar les tasques de secretariat i tresoreria de l’entitat; essent els màxims responsables de l’entitat. Entre les seves tasques també és important, la relació amb les diferents entitats, institucions o amb el propi moviment, realitzant reunions periódiques.
L’Equip d’Agrupament està format per:
– Dos Caps d’Agrupament
– Secretari
– Tresorers
– Responsable pedagògica
– Responsable de comunicació

En el nostre cau, és tradicional realitzar diferents activitats durant l’any:

– L’excursió del Pas: al principi de curs, totes les unitats de l’any anterior, realitzen una excursió el dissabte i finalment, el diumenge, s’ajunten per a realitzar el Pas, el ritual on els infants i les joves es canvien d’unitat, si s’escau, o donen la benvinguda als nous infants o joves que comencen de nou.

– Cau de Nadal: l’últim dia de cau abans de Nadal, es realitzen activitats conjuntes i una xocolatada per a infants, joves i pares i mares del cau.

– Sant Jordi: excursió que tot l’Agrupament realitza de manera conjunta, juntament amb els pares i mares, on es realitzen diferents activitats i un dinar popular el diumenge, amb un tradicional concurs de coques.

– Calçotada: tradicionalment, els pioners i caravel·les, realitzen una calçotada per a tots els infants, pares i mares i caps un diumenge del segon trimestre del curs.

– Excursions de pares i mares: des de fa uns anys, els pares i mares organitzen diferents excursions pels infants i joves i els propis pares i mares, durant el curs.

– Festa de final de curs: l’últim dia de cau, es realitzen activitats conjuntes de totes les unitats i amb els pares i mares.

– M’escoltes?: des del curs 2011-2012, els quatre caus de Girona, realitzen una activitat conjunta durant l’any, a diferents barris de la ciutat. Entre altres coses, es fan gincames, cercaviles, dinars populars, berenars… Podeu visualitzar el vídeo del M’escoltes? 2011-2012 al següent enllaç:https://vimeo.com/43412915

– Pensament: les diferents unitats fan excursions amb diferents Agrupaments el mes de febrer o març, per a la tradicional diada del pensament de l’Escoltisme i Guiatge.

– Promesa i testament: rituals tradicionals de l’Escoltisme, que pretenen potenciar el compromís dels joves i els infants, que es realitzen durant els campaments d’estiu.